SOLD

Osmanlı Dönemi Donanma İane Madalyası 1331 , Pirinç