İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye Ziyareti'nde Kazım Orbay Eşlik Ederken