Bab-ı Daire-i Meşahir-i İslamiye Antetli Mektebi Kaleminden Faziletli Abdüşşekur Efendi'nin Maaşı Hakkında