Naci Kasım - İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası Antetli Zarf