SOLD

14. Kolordu Sahra Alayı 9. Bölük Mülazım-ı Sani Diyarbakırlı Hamdi Oğlu Hüseyin Vahit'e Mülazımı Evvellik Rütbesi Verildiğine Dair 1328 ( 1911 ) Tarihli , Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Mühürlü Berat