İstanbul Operası Tiyatro Mevsiminde Çıkar Sanat Dergisi Yıl:5 Sayı:16 1968 28+4 Sayfa