İstanbul Filarmoni Derneği Cemal Reşid Rey İdaresinde Aldo Ciccolini Konseri Programı 4 Sayfa 1954