Ruşen Keleş - 101 Soruda Türkiye'de Şehirleşme , Konut ve Gecekondu 246 Sayfa 1983