SOLD

Babür İmparatorluğu - Dam 97? (1556-1605)- Ebü'l-Feth Celâlüddîn Muhammed Ekber Şâh (Darphane İsmi Okunamıyor) (19,92 Gr. Bakır) - T