SOLD

Babür İmparatorluğu - Dam ND (1556-1605)- Ebü'l-Feth Celâlüddîn Muhammed Ekber Şâh (Narnol Darphanesi) (20,25 Gr. Bakır) Ref:KM#28.41 - T