İngiliz Hindistanı ½ Anna 1943 - Kral George VI. (Kalküta Darphanesi) (Nikel/Pirinç) Ref:KM#534b - ÇİL