Reşad 25 Kuruş Meskuk 1327/7 KOST Elgazi Altın - KÇ / RRR