Vahdeddin 25 Kuruş Meskuk 1336/4 KOST Altın - KÇ / RRRR