Vahdeddin 25 Kuruş Meskuk 1336/5 KOST Altın - KÇ / RRRRR