SOLD

Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Bağdat Mebusluğu Yapmış Kürt Asıllı Siyasetçi , Yazar Babanzade İsmail Hakkı Bey