SOLD

İstanbul Belediyesi Şoförlere Mahsus Ehliyetname 1946