SOLD

Nümismatik

Kenneth W. Harl - Guide For Coins Commonly Found At Anatolian Excavations ( Anadolu Kazılarında Yaygın Olarak Bulunan Sikkeler için Rehber ) 43+5 Sayfa 2001