SOLD

Türk - İtalyan ( Trablusgarp ) Savaşı , İtalyan Dostu Belediye Başkanı Hasan Paşa