Osmanlıca ve Türkçe Türkiye Tütün İnhisarı 3. Nevi Sigarası Ambalajları