Eğitim

Edirne , Trakya Kız Numune Mektebi Tasdikname 32x45.5cm