Sevgili Trakyamızın Vali-i Askeriyesi Refet Paşa ( Bele ) Hazretleri