SOLD

Osmanlıca Matbu Fiskalli , İstanbul Türk Anonim Su Şirketi Makbuzu