Osmanlıca Kandiye Fotoğrafhanesi Şubesi İbrahim Selim - Fethiye ( Muğla ) Kaşeli , Fethiye Kıyılarında Tekneler 17.5x12.5cm 1927