Eğitim

TC Maarif Vekaleti İlk Tahsili Bitirme Şehadetnamesi , Kadıköy Gazi Mustafa Kemal İlkmektebi 1930