Osmanlıca Hazine-i Fünun Sayı:39 4 Sayfa , Ciltten Çıkma