SOLD

İstanbul Fransız Konsolosluğu Kaşeli , Osmanlı Pullu Vekaletname 1907