Seyit Mehmet Şen - Ceviz Yetiştiriciliği Besin Değeri Folklörü 207 Sayfa 2009