Havva Erdoğan - 820 Numaralı Temettuat Defterine Göre Mucur ve Hacıbektaş Kazalarının Sosyo Ekonomik Durumu 106 Sayfa 2005