İstanbul - Babıali'nin Bombalanmasından Sonra Edt: Max Fruchtermann