SOLD

2012 Türkiye’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması