SOLD

1931 İkinci Balkan Konferansı Damgasız Tam Seri ( 12½ Kuruş Eksiktir ) , Şarniyerli