C. Mostras - Dictionnaire Geographique de l'empire Ottoman ( Osmanlı İmparatorluğu Coğrafyası Sözlüğü ) 241 Sayfa 1995 , Tıpkıbasım