Nümismatik

Kenneth W. Harl - Guide For Coins Commonly Found At Anatolian Excavations Byzantine ( Anadolu Kazılarında Yaygın Olarak Bulunan Sikkeler için Rehber - Bizans ) 48 Sayfa 2001