SOLD

Fatoş Cilt:4 96 Sayfa , Kapak Yorgun Sayfalar Temiz Durumda , 77. Sayfada Ufak Bir Kopuk Mevcut