ALLEZARD Jean Joseph
Receuil de 163 des Principaux Plans des Ports et Rades de la Mediterranee dont 40 ont ete dernierement publies par Jean Joseph Allezard Ancien Capitaine de Marine et plus 16 des meilleurs Capitaines Anglais , Livourne ( Livorno ) Joseph Gamba 1854
Akdeniz , Ege ve Marmara Denizi Limanlarının 180 Adet Haritasından Oluşan Genişletilmiş Baskı Atlas
Kurmay Yüzbaşı Süreyya'dan Muhterem Reisimiz Ahmet Rasim'e ( Barkınay? ) İmzalı ve İthaflı 1927
Atlasın Cildinin Yorgun Olmasına ve Sayfalardan Ayrılmasına Rağmen Haritalar Genel Olarak İyi Durumdadır , Bazı Haritalarda Sararmalar Mevcuttur
Haritalar 24x16.5cm