Sunğipek Gemlik Fabrikası 8 kuruş ve 2,5 kuruş kredi fişleri (TK-0835 ve 0837)