Reşad 10 Kuruş 1327/7 KOSTANTİNİYE Elgazi - ÇÇT(+)