Abdülmecid 1,5 kuruş 1255/1 tashihi sikke öncesi - Delik / R