Abdülmecid 20 para 1255/22 KOSTANTİNİYE gümüş - Delik