Abdülmecid 20 para 1255/17 KOSTANTİNİYE bakır - ÇT / R