Türkiye Vakıflar Bankas Hamiline Mevduat Sertifikası 13 Adet