Türk Ticaret ve Sanayi Bankası 3 Kuruş Matbu Fiskalli