Memalik-i Şarkiye Fransız Bankası 2 ve 3 Kuruş Matbu Fiskalli , Dip Koçanlı - Kullanılmamış