Türkiye Milli Bankası - Galata 2½ Kuruş Matbu Fiskalli Makbuz 1922