Açılmış Darphane Torbasında 200 Adet 10 Kuruş 2009