SOLD

1997 XI. Dünya Ormancılık Kongresi gümüş para sertifikası