SOLD

Osmanlıca, Türk Tayyare Cemiyeti 20 Kuruşluk İane Makbuzu