2021 Anadoluya Özgü Kuşlar serisi, özel portföyü içinde 12 adet minyatür bakır para - ÇİL(++)