Abdülaziz 20 para 1277/10 Mısır çiçeksiz bakır - ÇÇT(-)