Abdülaziz 5 kuruş 1277/4 Mısır çiçeksiz gümüş - ÇÇT(-) / S